Психо-социални и демографски особености на неактивните младежи от ромската общност В: Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност (Нагласи за труд и професионално обучение), ред. Г. Георгиев


Тодорова-Колева, Мариела (2018) Психо-социални и демографски особености на неактивните младежи от ромската общност В: Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност (Нагласи за труд и професионално обучение), ред. Г. Георгиев В. Търново, издателство "ИВИС", с.6-45, ISBN 978-619-205-093-1,COBISS.BG-ID - 1288473316


 Материалът представя особеностите на неактивните младежи от ромската общност в общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.
  Част от книга / Глава от книга
 младежи, ромска общност, особености, безработни, неактивни
 Издадено
  21965
 Мариела Тодорова-Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/