Преодоляване на бюрократизма в дейността на органите на предварителното производство


Митов, Георги (1992) Преодоляване на бюрократизма в дейността на органите на предварителното производство Как да достигнем модерното общество. С., 1992


 
  Статия
 
 Издадено
  21958
 Георги Митов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/