Ролята на Търновската конституция за развитието на касационното обжалване по наказателни дела


Митов, Георги (2004) Ролята на Търновската конституция за развитието на касационното обжалване по наказателни дела Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация. Кръгла маса на български и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на Софийския университет ”Св. Климент Охридски”, 26-29 ноември 2003 г., Т. 6, с. 149-156. ISBN 9540719372, 9789540719375 COBISS.BG-ID 1041766116


 
  Доклад
 
 Издадено
  21954
 Георги Митов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/