Непълнолетните като субекти на наказателна отговорност (наказателно правен и процесуален статут)


Митов, Георги (2004) Непълнолетните като субекти на наказателна отговорност (наказателно правен и процесуален статут) Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 51-56


 
  Статия
 
 Издадено
  21953
 Георги Митов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/