Въвеждане на наказанието пробация и неговото прилагане по отношение на непълнолетни лица


Митов, Георги (2004) Въвеждане на наказанието пробация и неговото прилагане по отношение на непълнолетни лица Програма за пробационен надзор на непълнолетни правонарушители. София, 2004, с. 29-36. ISBN 954-91398-7-5 COBISS.BG-ID 1045298916


 
  Доклад
 
 Издадено
  21951
 Георги Митов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/