Нужен ли ни е днес Матей Преображенски, наричан Миткалото и неговата защита на православието.


Налбантова, Елена (2018) Нужен ли ни е днес Матей Преображенски, наричан Миткалото и неговата защита на православието. Петров, М. Защита на православието. В. Търново: „Надежда – Р.Н.“, с. 197-213.


 Представяне на основните идеи в книгата на М. Преображенски "Защита на православието" и тяхната актуалност
  Статия
 Матей Преображенски, православие, полемика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21932
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/