Отзив


Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Отзив В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева "Детето и педагогиката". Съст. Я. Рашева - Мерджанова, Ил. Петкова, М. Косева. София: Просвета - София АД, 2018, с. 467. ISBN 978-954-01-3806-0


 
  Отзив
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  21919
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/