Как социалните медии промениха радиото


Игнатов, Георги (2018) Как социалните медии промениха радиото Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, бр. 2, с. 83-91, ISSN: 2534-9236


 
  Статия
 радио, социални мрежи, дигитални медии, технологии за радиоразпръскване
 Издадено
  21915
 Георги Игнатов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/