Репресираният смях на карикатурата.


Игнатов, Георги (2018) Репресираният смях на карикатурата. Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, ISSN1313-8138, с.203-222.


 Докладът разглежда тенденциите в рецепцията на политическите карикатури по света и у нас, като се опитва чрез емблематични случаи да обясни защо карикатурата провокира толкова остри контрареакции? Защо подозрително често нейното послание остава неразбрано? Наистина ли карикатурата е опасно изкуство, което със своя невъзпитан смях в медиите нарушава крехкия хомеостазис на социалния мир и политическото статукво? Налице ли са исторически устойчиви нагласи в рефлексията на карикатурните провокации, или наистина трябва да говорим за уникален модерен феномен, когато интерпретираме изобилието от примери за глобални социалнополитически катаклизми, „подпалени“ от карикатурни коментари?
  Статия
 карикатура, сатира, репресия, цензура, тероризъм
 Издадено
  21914
 Георги Игнатов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/