С Моливко в страната Логика (5 – 7 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-680-0


Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко в страната Логика (5 – 7 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-680-0 В.Търново: Слово


 Учебната книжка е одобрена от МОН като учебно помагало за предучилищна подготовка и възпитание на децата. Съдържа схематични графични и цветни логически задачи за 5 –7 годишните, структурирани в 14 групи (за сравнение, аналогия, класификация, сериация и др.), като основно е поставяне на основите на логико-математическото мислене на децата.
  Учебник / Учебно помагало
  Моливко, математика, логика, познавателно развиите, пет-седемгодишни, детска градина, подготвителна група


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2190
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/