За някои специфики на изпълнението по реда на АПК. Изпълнение на заместими задължения. - DE JURE, 2015, № 2, с. 219-225. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


Ламбева-Стефанова, Милка (2015) За някои специфики на изпълнението по реда на АПК. Изпълнение на заместими задължения. - DE JURE, 2015, № 2, с. 219-225. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21894
 Милка Ламбева-Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/