За погасителната давност в изпълнителния процес по АПК. Кратък анализ на съдебната практика. - DE JURE, 2015, № 1, с. 90-100. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


Ламбева-Стефанова, Милка (2015) За погасителната давност в изпълнителния процес по АПК. Кратък анализ на съдебната практика. - DE JURE, 2015, № 1, с. 90-100. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 
 Издадено
  21893
 Милка Ламбева-Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/