Книга за учителя. Моливко. Познавателни и математически тестове за деца от 3-7 г. В.Търново: Слово, 2003, 53 с. ISBN 954 439 755-8


Гълъбова, Даринка (2002) Книга за учителя. Моливко. Познавателни и математически тестове за деца от 3-7 г. В.Търново: Слово, 2003, 53 с. ISBN 954 439 755-8 В.Търново: Слово, 2003, 53 с. ISBN 954 439 755-8


 Книжката е изградена върху теорията на педагогическата диагностика и предлага писание на тестовете и инструкции към учетелите за провеждане на идагностичните процедури с децата при оценяване на математическите и познавателните им постижения. В таблици се дава ключ на отговорите и профили, диаграми за описване на състоянието.
  Книга
  математика, предучилищно образование, диагностика, Моливко


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2189
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/