Германо-хърватският фронт от началото на 90-те години. В: сп. Ново време”, бр.12, с. 125-136. Print ISSN 0323-9055,COBISS.BG-ID1


Марковска, Ангелина (2005) Германо-хърватският фронт от началото на 90-те години. В: сп. Ново време”, бр.12, с. 125-136. Print ISSN 0323-9055,COBISS.BG-ID1 сп. Ново време”, бр.12, с. 125-136. Print ISSN 0323-9055,COBISS.BG-ID1167683812


 Практически във всички студии, посветени на Югославската криза, се визира и Германия. Оценката за нейния принос е почти еднотипна, като достига до твърдението, че Германия е главният виновник за краха на Югославия. Срещу Германия е повдигнато и обвинение в директно разпалване на конфликта. Аргументът е трансферът на оръжие за Хърватия в нарушение на разпоредбите на ООН . Към сръбските обвинения могат да се добавят и публикации във френския и американски печат . Посочва се, че през ноември и декември са извършени значителни германски оръжейни доставки. През януари 1992 г. и хърватите признават, че разполагат с танкове и изтребители. Няколко свалени над Босна хърватски самолета “МиГ 21” са от бившата армия на ГДР . Танковете са тип “Леопард”, което не оставя съмнение откъде са доставени. Несъмнено частните интереси на германски производители и политици оказват влияние върху официалната политика. Скандалите за корупция в ХДС през 1999 г. (свързани и с канцлера Кол) очертават значително финансиране на управляващата партия от оръжейни търговци именно след 1991 г., макар че се сочи оръжеен експорт за Близкия Изток. Показателно е, че и най-критично настроените към Кол германски медии подминават темата за въоръжаването на Хърватия в нарушение на ембаргото, наложено от ООН. Германия многократно е обвинявана в пристрастност и фаворизиране на една от страните в Юго-конфликта. Тя не отрича това нито официално, нито неофициално. Най-важно за “сюжета“ на настоящето изложение са коментарите и анализите на някои немски издания, посочващи Германската федерална разузнавателна служба (BND) като главен организатор на доставките за Хърватия
  Статия
 разпад на Югославия, етнос, Гелнер, национализъм


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  21889
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/