Картинни загадки на Моливко. Познавателни и математически тестове (3-4 г.). В.Търново: Слово, 2002, 48 с. ISBN: 954-439-740-Х


Гълъбова, Даринка (2002) Картинни загадки на Моливко. Познавателни и математически тестове (3-4 г.). В.Търново: Слово, 2002, 48 с. ISBN: 954-439-740-Х В. Търново: Слово


 Книжката с тестовете е одобрена от МОН: Заповед № РД 09-975/04.11.2002 г. на министъра на образованието и науката. Тестовете са съобразени с образователните стандарти за предматематическа подготовка. Адаптирани към особеностите на 3-4 годишните деца при формиране на математически представи и развиване на основни познавателни действия. •
  Учебник / Учебно помагало
  Моливко, учебна книжка, математика, детска градина, първа възрастова група, картинен тест


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2188
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/