Въведение. Карамихова, М. (съст.). "Завръщане" на религиозността. - В: Academica Balkanica 3. София: Парадигма, 2007, 7-10. ISSN C625-8018; COBISS.BG-ID: 1226734308


Карамихова, Маргарита (2007) Въведение. Карамихова, М. (съст.). "Завръщане" на религиозността. - В: Academica Balkanica 3. София: Парадигма, 2007, 7-10. ISSN C625-8018; COBISS.BG-ID: 1226734308 ЕИМ, БАН


 Въведението очертава параметрите на религиозността в постсоциалистическите общества.
  Статия
 религиозност, християнство, ислям, свети места, поклонничества.
 Издадено
  21874
 Маргарита Карамихова

1. Коцева, В. Присъствия на религиозност в образа на лечители в началото на ХХІ в. В: Здраве и болест - политики и метафори. Балканистичен форум, кн. 2, 2018, 35-45, ISSN: 1310-3970 (print) 2535-1265 (online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/