УЕБ БАЗИРАНИЯТ МОДЕЛ – НАЧИН ЗА РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ ИЗБОРА НА ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР И ГАРАНТ ЗА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛИЕНТИТЕ


Манчева, Олга (2018) УЕБ БАЗИРАНИЯТ МОДЕЛ – НАЧИН ЗА РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ ИЗБОРА НА ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР И ГАРАНТ ЗА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛИЕНТИТЕ Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2018, Национален военен университет "Васил Левски", с.164-170, ISSN 2367-7465


 In the current paper an attempt is made for finding sustainable desicion for improving managers' desicions in choosing software for hospitality business. The authors are suggesting web-based model for rationalizing the choice of hotel software. The desicion of this suggestion is based on studies, presented in several scientific papers and is itself a generalization of scientific and practical results of the authors.
  Доклад
 hotel software, web-based model, management desicion


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  21873
 Олга Манчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/