Стойковски, Г., „ЗАЛЕЗЪТ НА ГОЛЕМИТЕ РАЗКАЗИ И ИЗГРЕВЪТ НА АМБИЦИОЗНИ СТРАТЕГИИ” (The sunset of meta-narratives and the rise of ambitious strategies), София, 2018; публикувано в „Накъде сме тръгнали?“, Юбилеен Сборник с доклади в чест на 60-годишнината на проф. д.п.н. Тодор Танев; УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2018; ISBN 978-954-07-4533-6, стр. 222-234


Стойковски, Горан (2018) Стойковски, Г., „ЗАЛЕЗЪТ НА ГОЛЕМИТЕ РАЗКАЗИ И ИЗГРЕВЪТ НА АМБИЦИОЗНИ СТРАТЕГИИ” (The sunset of meta-narratives and the rise of ambitious strategies), София, 2018; публикувано в „Накъде сме тръгнали?“, Юбилеен Сборник с доклади в чест на 60-годишнината на проф. д.п.н. Тодор Танев; УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2018; ISBN 978-954-07-4533-6, стр. 222-234


 
  Студия
 марксизъм, постмодернизъм, сврълиберализъм, нео-османизъм, евразийство


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21871
 Горан Стойковски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/