Културните символи и балканското ежедневие. Езиковото отражение на гръцките представи за връзването // Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Красимира Мутафова. - Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2018.


Петрова, Анастасия (2018) Културните символи и балканското ежедневие. Езиковото отражение на гръцките представи за връзването // Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Красимира Мутафова. - Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2018.


 
  Статия
 cultural symbol, model of the world, archetype
 Под печат
  21861
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/