Критерии за надеждност и локална стохастическа независимост


Христов, Любомир (2002) Критерии за надеждност и локална стохастическа независимост Пета Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2002


 Разгледани са основните критерии за надеждност и локална стохастическа независимост в теория на тестовете
  Доклад
 IRT, reliability


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2186
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/