Приложение на облачните технологии в дистанционното обучение


Бойчев, Бойчо (2014) Приложение на облачните технологии в дистанционното обучение Иновации в прилаганeто на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция – Бургас: : Бургаски свободен унив., 28-29 ноември 2014 г., с. 347-355. ISBN: 978-954-8468-96-1. COBISS.BG-ID:1268656868 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1268656868&fmt=11&lani=bg


 Cloud Computing is evolving as a key technology for sharing resources. Traditional distance learning systems lack reusability, portability and interoperability. This paper sees cloud computing as a new opportunity in designing cloud computing educational platforms where learning actors can reuse learning resources handled by cloud educational operating systems.
  Доклад
 cloud computing, distance learning, cloud - based education


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21854
 Бойчо Бойчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/