Използване на облачно базираното образование за подобряване на преподаването и изучаването на специализираните предмети от специалност “Бизнес информатика“


Бойчев, Бойчо (2014) Използване на облачно базираното образование за подобряване на преподаването и изучаването на специализираните предмети от специалност “Бизнес информатика“ Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020 – Свищов: Абагар, 14 ноември 2014 г., с. 89-98. ISBN 978-619-168-103-7. COBISS.BG-ID:1270914788 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1270914788&fmt=11&lani=bg


 С огромен ръст в учебното съдържание съществуващата образователна среда трябва да бъде приспособена към тези промени. Един от ключовите въпроси в развитието на подходяща образователна среда е да се гарантира наличието на надеждни и мащабируеми образователни приложения и инструменти. Една от технологиите, които биха позволили създаването на такава среда се нарича изчислителни облаци и тя е предназначена да помогне в предоставянето на високо мащабируема ИТ платформа и инфраструктура. Облачните услуги и инфраструктура могат значително да подобрят съществуващата образователна система. Според технологични експерти като Андерсън , повечето институции и компании ще се преминат към облака до 2020 г., и това ще помогне да се премахне зависимостта от отделни десктоп базирани системи. Когато става въпрос за образование, изследователите като Труонг твърдят, че за провеждането на добро и ефективно обучение в образователните институции облакът е от съществено значение. Ето защо е изключително важно да се осигури подходяща среда за обучение както за преподавателите, така и за студенти.
  Доклад
 облачни изчисления, облачен компютинг, облачна инфраструктура, oблачо базирано обучение


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21852
 Бойчо Бойчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/