Основни принципи и формули при някои модели от Съвременната теория на тестовете


Христов, Любомир (2001) Основни принципи и формули при някои модели от Съвременната теория на тестовете Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001


 Отбелязани са основните предимства за Съвременната теория на тестовете пред Класическата теория на тестовете
  Доклад
 Съвременна теория на тестовете


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2185
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/