Основни принципи и формули в Класическата теория на тестовете


Христов, Любомир (2001) Основни принципи и формули в Класическата теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001


 Прави се обзор на някои основни принципи в Класическата теория на тестовете
  Доклад
 IRT, Classical Test Theory


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2184
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/