Аферата "Фратер". сп. "Общество и право", бр. 8 от 2002 г., с. 21-22. ISSN – 0204 – 85-23


Галунов, Тодор (2002) Аферата "Фратер". сп. "Общество и право", бр. 8 от 2002 г., с. 21-22. ISSN – 0204 – 85-23 сп. "Общество и право", бр. 8 от 2002 г., с. 21-22. ISSN – 0204 – 85-23


 Разгледана е аферата "Фратер", станала с активното участие на военния министър ген. Калин Найденов
  Статия
 констиутуция, парламент, правилник, партии, демокрация, корупция.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21839
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/