Референдумът за съдене на виновниците за националните катастрофи.сп. Общество и право, бр. 8 от 2003 г., с. 23-26. ISSN – 0204 – 85-23


Галунов, Тодор (2003) Референдумът за съдене на виновниците за националните катастрофи.сп. Общество и право, бр. 8 от 2003 г., с. 23-26. ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 8 от 2003 г., с. 23-26. ISSN – 0204 – 85-23


 Разгледан е референдумът от 1922 г. и конституционно-правните му аспекти.
  Статия
 монарх, конституция, изпълнителна, власт, закони, правомощия, война, референдум.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21835
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/