Галунов, Т. Консервативна или либерална избирателна система (българският опит от 1882 г.). Исторически преглед, 2005, кн. 5-6, с. 64-88. ISSN – 0323 - 9748.


Галунов, Тодор (2005) Галунов, Т. Консервативна или либерална избирателна система (българският опит от 1882 г.). Исторически преглед, 2005, кн. 5-6, с. 64-88. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 2005, кн. 5-6, с. 64-88. ISSN – 0323 - 9748.


 Анализира се опитът за консервативен завой в избирателното право в началото на "режима на пълномощията"
  Студия
 монарх, конституция, изпълнителна, власт, закони, правомощия.


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21829
 Тодор Галунов

2. проф. д.п.н. Антоний Тодоров: „Граждани, партии, избори: България 1879-2009”, С., 2010, 588 с., с. 28.

1. Милко Палангурски Избирателната система в България 1879-1911 г., В.Търново, 2007; Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”.- с.91, бел. 10 – цитира с.67; - с.109, бел. 39– цитира с.68-69 - с.152, бел. 7 – цитира с.71-72 - с.161, бел. 27 – цитира с.73-75 - с. 218, бел. 53 – цитира с.75 - с. 232, бел. 2 – цитира с.77

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/