Опитът за консервативна избирателна реформа през 1883 г. Наука, бр. 2 от 2005 г., с. 45-51. ISSN – 0204 – 8906.


Галунов, Тодор (2005) Опитът за консервативна избирателна реформа през 1883 г. Наука, бр. 2 от 2005 г., с. 45-51. ISSN – 0204 – 8906. Наука, бр. 2 от 2005 г., с. 45-51. ISSN – 0204 – 8906.


 Анализира се опитът за консервативна изборна реформав кроя на "режима на пълномощията"
  Статия
 монарх, конституция, изпълнителна, власт, закони, правомощия.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21828
 Тодор Галунов

1. проф. д.и.н. Милко Палангурски Избирателната система в България 1879-1911 г., В.Търново, 2007; Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”- с.107, бел. 36 – цитира - с.355-358

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/