Задължителното гласуване – насилие над личността? Правен свят, 2008, кн. 12, с. 96-98.


Галунов, Тодор (2008) Задължителното гласуване – насилие над личността? Правен свят, 2008, кн. 12, с. 96-98. Правен свят, 2008, кн. 12, с. 96-98.


 Анализира се въвеждането на задължителното гласуване, в разрез к принципите на демокрацията.
  Статия
 монарх, конституция, изпълнителна, власт, закони, правомощия, задължително.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21826
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/