Алексиева, Милена, Стоян Денев. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ.


Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена, Стоян Денев. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" -16.11.2018 Ред. проф.д-р Л. Петров ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с. 49-56 ISSN - 2534-9317 COBISS.BG-ID - 1288420836


 Целта на настоящото анкетно проучване е да установи мнението на учениците за учебния процес по физическо възпитание, за спортните занимания в свободното им време, както и да се получи информация за начина им на живот.
  Доклад
 ученици, физическо възпитание, спорт, мотивация, България


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21822
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/