Учебник Теория на парите и кредита


Радуканов, Сергей (2018) Учебник Теория на парите и кредита Свищов, Академично издателство "Ценов", 2018, ISBN 978-954-23-1499-8 (COBISS.BG-ID 1285612260)


 Засягат се важни страни от същността и ролята на кредита, лихвата инфлацията и други икономически категории, неразривно свързани с парите.
  Учебник / Учебно помагало
 пари, кредит, лихва, инфлация


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21815
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/