Между две планини. Известия РИМ Габрово, т. V, Изд. Фабер, 2017. 242-257.


Карамихова, Маргарита (2017) Между две планини. Известия РИМ Габрово, т. V, Изд. Фабер, 2017. 242-257.


 Публикацията коментира изграждането на доминиращ образ на планината Витоша чрез различни канали за изграждане на идентичност, като поставя въпроса за отсъствието на идея за Стара планина сред жителите на София и Софийско.
  Статия
 идентичност, шопи, Витоша, Стара планина.
 Издадено
  21803
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/