Литературное наследие болгар-переселенцев.


Налбантова, Елена (2018) Литературное наследие болгар-переселенцев. Идентичност. Сб. от Международна конференция „Единство исторических судеб“, посветена на 80-годишнината на М. Н. Губогло. Комрат (Р Молдова). F.E.-P.Tipografia Centrala, 2018, с. 185-194. ISBN 978-997-532-655-1


 Литературната продукция на бесарабските и таврийски българи от преселването до днес.
  Статия
 Бесарабия, Таврия, поезия, проза
 Издадено
  21802
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/