Увод към книгата "Забравени и незабравими"


Донев, Владимир (2018) Увод към книгата "Забравени и незабравими" – Радка Пенчева. Забравени и незабравими. Астарта, 2018, с. 7-8; ISBN 978-954-350-267-7


 
  Отзив
 
 Издадено
  21799
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/