Езикова общност и конвенции


Бузов, Вихрен (2000) Езикова общност и конвенции Сб. „Лингвистика на литературния текст и теория на литературата“, Международна научна конференция в памет на доц. Христо Тодоров, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с.318-322, ISBN 954-524-229-9


 В доклада се разглежда в критичен план концепцията на Лудвиг Витгенщайн за публичния характер на езиковите значения.
  Доклад
 езикова общност, конвенции, Витгенщайн
 Издадено
  21796
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/