Логика и философия


Бузов, Вихрен (1996) Логика и философия Любомъдрие Том 1, Материали от национална конференция по философия, Съст. Е. Данков, Философска асоциация – Велико Търново, с. 209-212, ISBN 954-9507-07-06


 В доклада се разглеждат логиката като основна област на философията и като "органон" - методлогична подготовка на ума за усвояването на научно знание.
  Доклад
 предмет на логиката, предмет на философията
 Издадено
  21795
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/