Гуцу Е. Г., Няголова М. Д., Рунова Т. А. (2018) Исследование трудовой деятельности преподавателя Вуза. Вестник Мининского Университета. Т. 6. №3. С. 1 – 20.


Няголова, Марияна (2018) Гуцу Е. Г., Няголова М. Д., Рунова Т. А. (2018) Исследование трудовой деятельности преподавателя Вуза. Вестник Мининского Университета. Т. 6. №3. С. 1 – 20. Нижний Новгород, Руска Федерация


 
  Статия
 
 Издадено
  21792
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/