Книга – албум „Плакатът – изкуството на улицата“


Друмева, Красимира (2018) Книга – албум „Плакатът – изкуството на улицата“ Издателство "Група Цвят – България", София, с. 55. ISBN 978-619-7226-08-9


 През изминалите години на „новото време“ все по-малко се говори за изкуството на плаката, дори се смята за архаизъм от отминали времена, част от историята на графичния дизайн. Като дизайнер и художник се противопоставям на това напълно погрешно схващане. Плакатът претърпя съществени трансформации, той е гъвкаво и интердисциплинарно изкуство което върви в крак с тенденциите и потребностите на урбанистичната среда. Той се прероди с нови изразни средства и системи на презентация. Съществува под формата на билборд, рекламни пана, калкани, амбиент реклама, тотеми, мегабордове, нестандартни рекламни конструкции и мн. др. Присъства във всички сфери на работа и забавление на съвременния човек и като такъв е неразделна част от графичната среда на модерния град. Плакатът отново трябва да заеме своето социално - отговорно място и усърдно да работи за изпълнението на своята мисия. Не просто да съществува, за да запълни с декорация свободните градски пространства, а да акцентира, информира и насочи вниманието на публиката към важни теми от съвременния културен и социален живот. Той надхвърли определението, като средство за агитация и реклама. Притежава мощни инструменти за комуникация и трябва да бъде използван за стойностни цели.
  Книга
 плакат, графичен дизайн, визуална комуникация


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  21785
 Красимира Друмева

1. Александрова, С. Красимира Друмева подреди 36 плаката по витрините на главната улица, Борба - Брой 95 (6413), 23 май 2018

2. Димитрова, З. Художничка подреди колекция от плакати по витрините на магазините, Янтра днес - Брой 94 (4950), 22 май 2018

3. Конова, М. Плакатът – изкуството на улицата. Изложби и критика. с. 28-30. ISSN 1313-9622. Бюлетин на СБХ, брой 3, 2018

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/