Моливко в страната Математика (6 - 7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 72 с. ISBN: 954-439-772-8


Гълъбова, Даринка (2003) Моливко в страната Математика (6 - 7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 72 с. ISBN: 954-439-772-8 В.Търново: Слово


 Учебното помагало е одобрено от МОН: Заповед № РД 09-698/26.08.2003 г. на министъра на образованието и науката. Книжката е цветно-илюстровано помагало за 6-7 г. деца в ІV гр. на ДГ. Предлага разработени 32 теми за годината, всяка с по две педагогически ситуации. Математическите учебни задачи са разработени в цветни забавни картинни и схематични модели. Книжката е в съотвествие с ДОИ към 2003г. и действащите Програми за предучилищна подготовка и възпитание (от 1993г.).
  Учебник / Учебно помагало
  математика, учебна книжка, 6-7-годишни деца, детска градина, подготвителна четвърта възрастова група, математика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2178
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/