DEVELOPMENT OFTHE ARAB ECONOMYAFTER THE “ARAB SPRING”


Наама, Карим (2017) DEVELOPMENT OFTHE ARAB ECONOMYAFTER THE “ARAB SPRING” Списание "Социално-икономически анализи", ВТУ "СВ.Св. Кирил и Методий", Стопански Факултет, том 9 кн.2 (2017), стр. 159-168


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21777
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/