ПРЕГЛЕД на книгите, включени в конкурса АПРИЛОВСКИ НАГРАДИ


Донев, Владимир (2018) ПРЕГЛЕД на книгите, включени в конкурса АПРИЛОВСКИ НАГРАДИ 100 Вести, бр. 257, 6. ноември 2018, с. 5; https://bit.ly/2F9UBEn


 
  Статия
 
 Издадено
  21773
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/