Развитие на психиката в начална училищна възраст. – Начално образование, 2001, 4, с. 43–51. Print ISSN 0204-4951


Маджаров, Георги (2001) Развитие на психиката в начална училищна възраст. – Начално образование, 2001, 4, с. 43–51. Print ISSN 0204-4951 София


 
  Статия
 
 Издадено
  21772
 Георги Маджаров

1. Пермяков, В. Использование средств плавания в системе физической и психической реабилитации детей 9–11 лет с задержкой психического развития. Докторска дисертация по психология, защитена в Кубански държавен университет за физическа култура и спорт. Краснодар, 2004 http://www.dissercat.com/content/ispolzovanie-sredstv-plavaniya-v-sisteme-fizicheskoi-i-psikhicheskoi-reabilitatsii-detei-9-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/