Психологическа същност на юношеската криза: критичен анализ. – В: Тенденции в съвременната психология. Библиотека „Диоген“, 2017, 1 (25), Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2017, с. 7–18. Print ISSN 1314-2763


Маджаров, Георги (2017) Психологическа същност на юношеската криза: критичен анализ. – В: Тенденции в съвременната психология. Библиотека „Диоген“, 2017, 1 (25), Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2017, с. 7–18. Print ISSN 1314-2763 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  21767
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/