Българската търговия и аферите на финансовия министър Д. Тончев. сп. Общество и право, бр. 6 от 2002 г., с. 23-24. ISSN – 0204 – 85-23.


Галунов, Тодор (2002) Българската търговия и аферите на финансовия министър Д. Тончев. сп. Общество и право, бр. 6 от 2002 г., с. 23-24. ISSN – 0204 – 85-23. сп. Общество и право, бр. 6 от 2002 г., с. 23-24. ISSN – 0204 – 85-23.


 Разглеждат се злоупотребите на министърът на финансите Димитър Тончев за периода 1913-1918 г.
  Статия
 корупция, поръ„ки, закон, министри, фондове, закони.
 Издадено
  21763
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/