ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА И ЕНП НА БАЛКАНИТЕ ДНЕС. ТЯХНАТА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ.


Георгиев, Венцислав (2018) ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА И ЕНП НА БАЛКАНИТЕ ДНЕС. ТЯХНАТА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ. "Европа на кръстопът: Западни Балкани", Велико Търново, 2017, ISBN: 978-954-9469-14-1, стр. 81-99


 В светлината на предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС, темата за европейската интеграция на Западните балкани става все по-актуална. Особено впечатление прави активизацията на балканските и европейските християндемократически партии и партиите от семейството на Европейската Народна Партия. Какъв е техният принос в задълбочаването на процеса на европейска интеграция на Западните балкани е основен въпрос в настоящото изследване.
  Доклад
 християндемокрация, ЕНП, Балкански полуостров, европейска интеграция, Западни балкани и др
 Издадено
  21754
 Венцислав Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/