Digitalization, Human Rights and the Concept of Equality before the Law Globalization, the State and the Individual, 2018, 2 (18), pp. 26-34, Print ISSN 2367-4555, online ISSN 2367-9107.


Чернева, Бойка (2018) Digitalization, Human Rights and the Concept of Equality before the Law Globalization, the State and the Individual, 2018, 2 (18), pp. 26-34, Print ISSN 2367-4555, online ISSN 2367-9107. Варна


 Статия обсъжда предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията и развитието на новите информационни технологии. Правото на достъп до интернет се разглежда във връзка с основните права на гражданите. Статията представя понятието дигитално гражданство и неговите особености в сравнение с националното гражданство. Поставените въпроси се обсъждат в рамките на глобализацията, както в икономиката, така и в правото.
  Статия
 human rights, digitalization, equality before the law, globalizationq digital citizenship


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21747
 Бойка Чернева

1. Yordanov, Milorad. The Right to Liberty and Security and Lawfulness of the Detention by the Police. Sofia: Academy of the Ministry of Interior, 2018, p. 90. ISBN 978-954-169-9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/