Общата теория на правото и сравнителното право. Сб. от Научна конференция "Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев", София, 16 ноември 2016 г. Ред. К. Д. Вълчев, П. Панайотов, С. Гройсман, К. Манов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 187-198. ISBN 978‐954‐07‐4260‐1.


Чернева, Бойка (2017) Общата теория на правото и сравнителното право. Сб. от Научна конференция "Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев", София, 16 ноември 2016 г. Ред. К. Д. Вълчев, П. Панайотов, С. Гройсман, К. Манов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 187-198. ISBN 978‐954‐07‐4260‐1. София


 Докладът разглежда значението на сравнителното право за развитието на общата теория на правото. Историята на сравнителното право е обвързана с оформянето на сравнителната юриспруденция. Подчертава се значението на сравнителноправния подход за развитието на съвременното право.
  Доклад
 теория на правото, сравнително право, методология


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21741
 Бойка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/