"Кроскултурални аспекти на кариерния избор", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т. 2018, 309 стр., ISBN 978-619-208-173-7, COBISS.BG-ID 1288212964


Чавдарова, Велислава (2018) "Кроскултурални аспекти на кариерния избор", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т. 2018, 309 стр., ISBN 978-619-208-173-7, COBISS.BG-ID 1288212964


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  21733
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/