"Кроскултурални аспекти на кариерния избор", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т. 2018, 309 стр., ISBN 978-619-208-173-7, COBISS.BG-ID 1288212964


Чавдарова, Велислава (2018) "Кроскултурални аспекти на кариерния избор", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т. 2018, 309 стр., ISBN 978-619-208-173-7, COBISS.BG-ID 1288212964


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  21733
 Велислава Чавдарова

1. Manol Manolov, Ivan Stoyanov, Zlatinka Georgieva "The Role of Bulgarian Proverbs in the Modern Family", Journal of Social Sciences, 2019, 7, 300-317 https://www.scirp.org/journal/jss ISSN Online: 2327-5960

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/