Психичноболните - неизползвания ресурс на обществото


Димитрова, Ренета (2017) Психичноболните - неизползвания ресурс на обществото Сборник "Социални изследвания", 2017. - Велико Търново : Университетско издателство, CD


 При психичните заболявания съществува риск от възникване през целия живот на човека. Това поставя тези заболявания в групата на социално значимите. Социалното включване на лицата с психични разтройтва е свързано с преодоляване на предразсъдъците и борба с дискриминацията за разширяване участието им в различни форми на трудoва заетост.
  Доклад
 психични заболявания, социална работа, ресурс, подкрепа, психосоциална рехабилитация


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21725
 Ренета Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/