Възможности и предизвикателства за социално включване пред лицата с увреждания


Димитрова, Ренета (2015) Възможности и предизвикателства за социално включване пред лицата с увреждания Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания - Сборник с научни статии: В.Т. : Фабер, 2015. ISBN 978-61900-0383-0


 
  Статия
 социално включване, лица с увреждания


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21724
 Ренета Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/